Senioranka

Spevácky súbor

vás víta na svojich stránkach

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach:

Za podporu pri realizácií projektu "Úspech a radosť do života seniorov" ďakujeme​

Činnosť súboru Senioranka je podporená finančnou pomocou Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, za čo sme veľmi vďační.

Za podporu pri realizácií debutového CD albumu "So Seniorankou zvesela" pri príležitosti 20. výročia Speváckeho súboru Senioranka ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju, mestskej časti Bratislava - Karlova Ves a sponzorom Vladimírovi Gregušovi a Monike Solarovej.

O nás

senioranka.logo.color

Spevácky súbor Senioranka vznikol v roku 2000. Súbor pôsobí pri Klube dôchodcov Nezábudka v Bratislave v mestskej časti Karlova Ves.

Ako občianske združenie pôsobíme od roku 2016.

Súbor má spolu 25 členov, z toho 5 členov tvorí hudobnú sekciu v zložení 2x akordeón, bicie, basgitara a husle.

Vo svojom repertoári sa zameriava na ľudové piesne z z rôznych regiónov Slovenska, čím prispieva k zachovaniu, šíreniu a udržaniu tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku.

Spievame a hráme zo srdca

Pozrite si naše vystúpenia zachytené fotoaparátom či videokamerou.

2 % z dane

Aj vďaka 2 % z Vašich daní sa môžeme rozvíjať.

Dlhodobé ciele OZ Speváckeho súboru Senioranka

  • pokračovať a zintenzívniť vystúpenia v rámci kultúrnych, folklórnych a iných spoločenských podujatí v regióne BSK ale aj v mnohých ďalších regiónich Slovenska a taktiež rozšíriť ponuku na vystúpeniado zahraničia (ČR, Maďarsko, Rakúsko, Poľsko.)
  • zbierať, uchovávať a tvoriť nové piesne (vrátane ich znotovania) a tým obohacovať naše kultúrne dedičstvo
  • naďalej vyvíjať aktívnu umeleckú činnosť s cieľom pravidelne sa zúčastňovať okresných, krajských a celoslovenských súťaží súborov seniorov s víziou čo najlepšieho umiestnenia
  • postupné personálne rozšírenie súboru a zavedenie spolupráce s hlasovým pedagógom
  • zabezpečenie nových krojov pre všetkých členov súboru
  • zabezpečenie chýbajúcej zvukovej techniky (najmä mikrofóny pre spevácku aj hudobnú sekciu vrátane príslušenstva a reprosústavy)
  • zintenzívniť propagačné a marketingové aktivity
  • tvorba debutového albumu na počesť 20. výročia založenia súboru + nahratie videoklipov do TV

Senioranka na vašej akcii

Radi zahráme aj na vašej spoločenskej udalosti. Neváhajte nás osloviť.

Spolupracujeme

Pri našej činnosti nás podporujú a sme radi, že môžme spolupracovať s týmito subjektami

Prejsť na začiatok