O nás

Senioranka je bratislavský spevácky súbor seniorov.

Základné informácie

Spevácky súbor Senioranka vznikol v roku 2000. Súbor pôsobí pri Klube dôchodcov Nezábudka v Bratislave v mestskej časti Karlova Ves.

Ako občianske združenie pôsobíme od roku 2016.

Súbor má spolu 25 členov, z toho 5 členov tvorí hudobnú sekciu v zložení 2x akordeón, bicie, basgitara a husle.

Vo svojom repertoári sa zameriava na ľudové piesne z z rôznych regiónov Slovenska, čím prispieva k zachovaniu, šíreniu a udržaniu tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku.

O našom súbore

Súbor pravidelne vystupuje pri rôznych príležitostiach a spoločenských udalostiach jednak v rámci MČ BA-KV (napr. v rámci majálesov, hodových slávností, v rámci mesiaca úcty k starším, posedení pod jedličkou, vo viacerých sociálnych zariadeniach, atď.), ale aj v ostatných mestských častiach Bratislavy. Za posledných 20 rokov sa aktívne zúčastnil mnohých okresných a krajských kôl súťaže súborov seniorov. Napr. už rok po založení súbor vystupoval na Krajskej prehliadke speváckych seniorských súborov v roku 2001 v MČ BA – Petržalka. Takého krajské súťaže sa v niektorých rokoch organizovali aj v meste Pezinok, ktorých sa takisto zúčastňoval. 

Sme úspešní nielen v regióne

Súbor pravidelne so svojim programom vystupuje aj v rámci výročných schôdzí Jednoty dôchodcov, mal možnosť sa úspešne predstaviť aj na nádvorí Primaciálneho paláca v Bratislave, 2-krát v Zichyho paláci, v Inchebe a na súťaži v TV Markíza v relácií Slovensko má talent. Viaceré vystúpenia súboru mali aj nadregionálny charakter, napr. v obci Zliechov, Sládečkovce ako aj v ďalších regiónoch. S veľkým úspechom súbor absolvoval napr. celoslovenskú prehliadku seniorských súborov v Prešove ako aj v MČ BA – Dúbravka. Súbor niekoľko rokov úspešne pôsobil aj s hudobníkmi Old skauti z MČ BA-KV, kde si mal možnosť osvojiť aj ich vlastnú tvorbu. Za svoju doterajšiu činnosť získal súbor aj mnoho diplomov (v počte 20) a viacero ocenení. Okrem diplomov získal aj 5-krát ďakovné listy, vecné dary (najmä obrazy, knihy a keramiku).

Budúcnosť

Vo svojej činnosti chce súbor aj naďalej úspešne pokračovať, nahrať svoj prvý debutový CD album (pri príležitosti svojho 20. výročia), marketingovo sa ešte viacej v regióne Bratislavského samosprávneho kraja zviditeľniť a svojimi piesňami spríjemňovať voľné chvíle našim spoluobčanom. Tým zároveň aj prispievať k tvorbe, zachovávaniu a šíreniu tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku a osobitne v rámci Bratislavského samosprávneho kraja.

2 % z Vašich daní

Aj vaše 2% z daní nám pomáhajú rozvíjať činnosť nášho združenia. Ako na to?

Povedali o nás

Sme veľmi radi, že nás viete podporiť aj pár slovami. 

Prejsť na začiatok