2 % z daní

Sme občianske združenie a aj vaše 2% z daní nám veľmi pomôžu.

Vážení priatelia a podporovatelia!

Ako asi viete, každý z nás má možnosť zo zákona rozhodnúť, že časť dane z príjmu, ktorú zaplatil (do výšky 2 % / 3 %), môže poukázať na podporu aktivít v neziskovom sektore. Viac sa dočítate (vrátane stiahnutia všetkých potrebných tlačív na vyplnenie s komentárom) na webovej stránke www.rozhodni.sk.

Keďže v roku 2021 sa o Váš príspevok opätovne uchádza aj Občianske združenie Spevácky súbor Senioranka, ponúkame postup pre poukázanie časti dane a prehľad najčastejších otázok a odpovedí:

 1. Prečo by som mal prispieť práve Vášmu občianskemu združeniu?

  Občianske združenie Spevácky súbor Senioranka má veľkú ambíciu prostredníctvom ponuky kvalitnej ľudovej hudobnej produkcie usilovať o podporu, zachovanie, rozvoj a šírenie tradičných ľudových kultúrno-spoločenských hodnôt.

  V rámci zamerania, cieľov a činností podľa článku II Stanov občianskeho združenia ide o mnohé aktivity spojené: a) jednak s organizovaním kultúrnych, folklórnych, voľno-časových, výchovno-edukačných a iných spoločenských podujatí pri zachovaní tradičných ľudových – folklórnych zvyklostí regiónu, b) no spojené aj s uchovávaním, zbieraním a zaznamenávaním ľudových tradícií, folklóru, piesní, ľudovej hudobnej a slovesnej tvorby a pod.

  Na margo uvedeného chce občianske združenie významnú pozornosť venovať práve súčasnej mladej generácií, v ktorej máme našu budúcnosť.

  Touto ambíciou chce občianske združenie zároveň prispievať aj k napĺňaniu atuálne platnej Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru do roku 2020 (schválenou Uznesením Vlády SR č. 12 zo 7. januára 2015), ktorej cieľom je vytvoriť priestor a podmienky preto, aby sa ľudová kultúra zachovala vo svojom prirodzenom prostredí a v kultúrnom vedomí obyvateľstva.

 2. Dokedy je možné darovať 2% dane z príjmov? – dôležité dátumy:

  a) Od 15. januára 2019 Notárska komora SR zverejnila Zoznam prijímateľov 2% z dane, v ktorom sa nachádzajú všetky organizácie, ktoré splnili podmienky a zaradili sa tak medzi oprávnené organizácie uchádzajúce sa o 2% z dane fyzických a právnických osôb.

  b) Do 15. februára 2019 potrebujú všetci zamestnanci – fyzické osoby požiadať svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a nechať si vystaviť “POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti” (toto potvrdenie je veľmi dôležité, nakoľko sa prikladá k formuláru na darovanie 2%).

  c) Ak ste zamestnanec, ktorému robí daňové priznanie zamestnávateľ a máte v rukách “POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti” (príp. Potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckych hodín), tak je potrebné vypísať ešte tlačivo – “VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby”. Termín odoslania týchto 2 prípadne 3 formulárov je 30. apríl 2019. POZOR! Tieto formuláre je potrebné zaslať na Daňový úrad v mieste Vášho trvalého bydliska a NIE vybranej organizácii, ktorej chcete 2% darovať.

  d) Ak ste SZČO, či firma, tak Váš termín pre podanie daňového priznania a rovnako aj venovanie 2% dane je 31. marec 2019, resp. 1. apríl 2019. Ak si podáte žiadosť o odklad daňového priznania, platia pre vás iné dátumy (uvedené v žiadosti o odklad).

 3. Kde nájdem tlačivá “Vyhlásenie” a “Potvrdenie”?

  Editovateľná verzia tlačiva “VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2018″ sa Vám vygeneruje, keď si naň tu kliknete.

  Tlačivo “POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018“ sa Vám vygeneruje, keď naň tu kliknete, resp. cez webovú stránku www.rozhodni.sk.

  Údaje o prijímateľovi (píše sa do II. oddielu tlačiva – VYHLÁSENIE):

  IČO: 42353041
  Právna forma: občianske združenie
  Obchodné meno (názov): Hudobná skupina KOZOVANKA
  Sídlo – Ulica: Šoltésovej
  Súpisné / orientačné číslo: 2690/13
  PSČ: 811 08
  Obec: Bratislava

 4. Na čo budú prostriedky efektívne využité? Čo ma to bude stáť?

  Bez ohľadu na to, či sa časť zo svojich daní rozhodnete poukázať neziskovej organizácii alebo nie, Vaša daňová povinnosť sa nemení. Máte ale možnosť z Vašich daní podporiť činnosť organizácie podľa vlastného uváženia priamo a bez toho, aby do toho akýmkoľvek spôsobom zasahoval štát.

  Všetky prostriedky získané z Vašich príspevkov z daní budú efektívne využité v súlade s účelmi, ktoré stanovuje zákon. Primárne nimi budeme spolufinancovať konkrétne aktivity pre verejnosť (v súlade so stanovami Občianskeho združenia Spevácky súbor Senioranka), o ktorých budete pravidelne informovaní.

Za Vaše príspevky vopred veľmi pekne ďakujú členovia Občianskeho združenia Spevácky súbor Senioranka.

Ambície súboru (špecifikácia hlavných dlhodobých zámerov a cieľov)

 • príprava a tvorba debutového CD albumu pri príležitosti 20. výročia založenia súboru vrátane nahratia videoklipov do TV

 • vyvíjanie aktívnej umeleckej činnosti súboru aj naďalej v rámci okresných, krajských a celoslovenských súťaží súborov seniorov s víziou čo najlepšieho umiestnenia

 • postupné zabezpečenie chýbajúcej zvukovej techniky (vrátane potrebného príslušenstva), čo zároveň predstavuje jednu z nevyhnutných technických podmienok v rámci efektívneho a účinného zabezpečenia napredovania súboru

 • kladenie vysokého dôrazu (vrátane vytvárania priaznivých podmienok) v súvislosti s kvalitným zabezpečením marketingovo-propagačných aktivít súboru

 • postupné personálne rozširovanie súboru (o ženskú aj mužskú časť) a zavedenie spolupráce s hlasovým pedagógom

 • postupné zabezpečenie nového ľudového odevu (krojov) pre všetkých členov súboru (t.j. speváckej aj hudobnej zložky)

 • v nadväznosti na účinné prispievanie k tvorbe, zachovávaniu a šíreniu tradičnej ľudovej kultúry Slovenska efektívne využívanie kultúrneho potenciálu na zber, uchovávanie a tvorbu nových piesní (vrátane ich znotovania), a tým prispievanie k obohacovaniu nášho kultúrneho dedičstva

Povedali o nás

Sme veľmi radi, že nás viete podporiť aj pár slovami. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
Designer
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
Designer
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
Designer

Associated Companies

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Prejsť na začiatok