Ochrana osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Odoslaním kontaktného formulára dáva klient podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas na spracovávanie a uchovávanie svojich osobných údajov uvedených vo formulári na účely nevyhnutnej informačnej komunikácie elektronickou formou. Súhlas na spracovanie jeho osobných údajov dáva na dobu neurčitú. Kontaktný formulár na stránke www.senioranka.sk je využívaný s cieľom poskytnutia pohodlného spôsobu elektronickej komunikácie so súborom.

Zasielanie e-mailov s reklamným alebo propagačným účelom, ako aj telefonické kontaktovanie ako prieskum spokojnosti nie sú predmetom Vášho súhlasu, taktiež sa zaväzujeme, že Vaše osobné údaje nebudú poskytované marketingovým spoločnostiam tretích strán.

Súhlas je možné zrušiť odoslaním žiadosti na e-mail subor@senioranka.sk.

O likvidácii osobných údajov a vylúčení z databázy klient obdrží elektronické oznámenie na e-mailovú adresu, ktorú uviedol pri vyjadrovaní súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Prejsť na začiatok